1. /Uploads/201601/56aa03b2584aa.png

   /Uploads/201601/56aa03b2584aa.png

   全国免费服务专线

   400-960-0203

   联系我们

   深圳市华方圆电子有限公司
   销售总监:13927471755   余少华(先生)                                             
   销售经理:13823774072   胡  梅 (女士)
   销售经理:18565774719   余  迎 (女士)
   销售经理:13641483155   詹  沐 (女士)

   销售经理:18926468910   方宝林(先生)

   销售经理:15813721102   方贤豪(先生)

   技术支持:13927471755   余少华(先生)

   投诉建议:13682543552   余凌云(女士)


   官网手机二维码     华方圆微信公众号

      


   全国咨询热线:400-960-0203                  
   电话:0755-28392140  28392070  89760704
   传真:0755-61201919  61201916
   邮箱:714626008@qq.com
   QQ: 2850275115(黄敏婷)2850275111(胡梅) 2850275116(余  迎)

   2850275112 (詹  沐) 2850275113(刘梅芳)

   2850275119(方宝林) 2850275118(方贤豪)  

   地址:深圳市平湖镇新木村新木路182号二楼


                                                                                                                   


   余少华个人微信    胡梅个人微信   

     


    
       盛菲国际平台